Ansattoversikt


Kontaktpersoner

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
952 64 268
952 64 260
952 64 171
55 55 33 33
996 44 880
Styrer Skogstjerna barnehage 915 21 851
Styrer Hoppensprett Bjørkmo 919 98 037
Rektor Sigerfjord skole 415 86 862
Turnusfysioterapeut 952 64 329
Rektor 976 42 656
Ergoterapeut 952 64 438
SFO leder
Styrer 76 12 26 45
Styrer 415 61 746
Fysioterapeut 917 59 458
SFO leder
Assisterende rektor 952 64 188 991 55 209
Konstituert rektor 952 64 188
Styrer
Rådgiver 952 64 208
Leder Strand barnehage 482 52 249
Styrer 76 12 27 88 979 91 749
Varaordfører 952 21 142
Stedfortreder for rektor/lærer 952 64 305
Hjelpemiddeltekniker 908 98 722
Næringskonsulent 952 64 380
Fysioterapeut 952 64 027
Driftsleder 993 90 317
Ledende helsesykepleier 907 67 525
Enhetsleder Kårstua 416 22 148
Nestleder Kulturfabrikken 952 64 022
Renholdsleder 975 19 169
Styrer 952 62 141
Enhetsleder Lag 1 952 64 360
Regnskap 952 64 017
Lærer 911 98 022
Rektor Kulturskolen 76 10 83 61

Test

Avdelingsleder 952 64 357
Rektor Voksenopplæringen 952 64 282 975 71 387
Kreftsykepleier 952 64 408

Opprettet i sak 1375

Driftsleder Sortlandshallen 952 64 170
Ergoterapeut 917 54 838
Fagleder Naturforvaltning 952 64 039
Ass. kommunalsjef Oppvekst 996 44 569
Assisterende rektor 469 31 012
Assisterende rektor 957 60 162
SFO-leder
SFO-leder 952 64 260
Enhetsleder
Fysioterapeut 952 64 027
Assisterende rektor/lærer 952 64 281
Kommunejordmor 952 64 238
Rektor 952 64 142
Byggesaksbehandler
Kommunalsjef helse og omsorg 911 71 594
Pedagogisk konsulent 454 34 041
Styrer 902 15 668
SFO leder 952 64 189
Styrer 918 77 350
Demenskoordinator
Kommunedirektør 975 20 820
Spesialpedagog 952 64 199
Næringssjef 908 36 888
Inspektør 76 10 83 60
Kommunalsjef HR og Service 909 82 796
Spesialkonsulent 952 64 014
76 10 90 00
Sortland kommune Vesterålsg. 57, Sortland Postboks 117 8401 Sortland Fax : 76 10 90 41 Org. nr : 847737492 MVA
Enhetsleder Lag 2 930 33 587
Rådgiver 952 64 206
Lærer
Rektor 406 05 895
Fritidsleder 416 65 650
Styrer
Avdelingsleder 952 64 333
Saksbehandler 918 15 059
Leder Sortland Idrettsråd
Rektor 952 64 160 948 88 117
SLT-koordinator 451 71 747
Spesialsykepleier 952 64 409
Kommunikasjonsrådgiver 482 32 776
Ordfører 959 95 111
Branninspektør 952 64 051

Teknisk etat

Espen Nygård
915 21 851
Styrer
Politisk sekretariat 908 77 851
Leder nattjenesten 484 14 145
Inspektør og SFO-leder 412 18 498
Avdelingsleder
Rektor 934 51 984
Rektor Sortland barneskole 481 34 892
Rektor 911 77 657
Enhetsleder Lag 3 952 64 129
SFO-leder 952 64 268
Saksbehandler 952 64 498
Miljøterapeut og SFO-leder 952 30 069
SFO-leder 952 64 306
Miljøingeniør 952 64 389
Helsesykepleier 952 64 235
Styrer 976 40 371
Hjelpemiddeltekniker 916 63 873
Kontaktperson støttekontakt 957 90 412
Lærer
Rektor 971 52 427
Styrer 415 08 081
Helsesykepleier 952 64 237
Kommuneoverlege 952 64 400
76 10 90 00
Inspektør og lærer 926 60 232
Avdelingsleder 992 38 754
Biblioteksjef 952 64 330
SFO-leder 920 38 045
952 64 270
Skole:95264270 SFO:95264271
952 64 080
Avdelingsleder
Enhetsleder 971 01 167
Konstituert helsesykepleier 952 64 231
952 64 096 918 41 205
Leder nattjenesten
Kommunalsjef 474 62 694
Styrer 952 64 045
952 64 080
Styrer 976 98 853
Kinosjef 952 64 024
Inspektør, sosiallærer og spesialpedagogisk ansvarlig 952 64 080 958 80 291
Rektor 912 49 735 994 03 444
Styrer 980 45 148
Rektor 915 95 870
952 64 222
Psykiatrisk sykepleier 952 64 354
Helsesykepleier 952 64 235
Helsesykepleier 952 64 236
Skog- og viltforvalter 952 64 491
Helsesykepleier 952 64 233

Kontaktpersoner - Eiendom

Ansatte i avdelingen Eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Eiendom 901 53 950
Rådgiver 458 09 606
Miljørådgiver 415 40 034
Eiendomsforvalter 482 26 354

Kontaktpersoner - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Dagtilbudet 952 64 436
Enhetsleder Lag 3 952 64 129
Enhetsleder Kårstua 416 22 148
Ass. kommunalsjef Helse og omsorg 930 17 828
Enhetsleder Lag 1 952 64 360
Kreftsykepleier 952 64 408

Opprettet i sak 1375

Enhetsleder Stabburet 979 50 260
Psykisk helsearbeider 952 64 359
Folkehelsekoordinator 952 64 108
Avdelingsleder 952 64 435
Enhetsleder Sjøgata bofellesskap 997 79 104
Miljøterapeut 952 64 362
Kommunalsjef helse og omsorg 911 71 594
Psykisk helsearbeider 952 64 352
Enhetsleder Lag 2 930 33 587
Psykisk helsearbeider 952 64 358
Saksbehandler Tjenestekontoret 918 15 059
Kreftsykepleier 952 64 410
Enhetsleder Gammelstua 954 28 654
458 31 180
Enhetsleder Laen 402 39 215
Saksbehandler Tjenestekontoret 952 64 498
Tjenestekontoret 957 90 412
Rådgiver Kvalitet, helse og omsorg 916 23 803
Avd.leder Håløgtunet 992 38 754
Fysioterapeut 952 64 136
Enhetsleder Tjenestekontoret 952 64 454
Saksbehandler Tjenestekontoret 952 64 109

Kontaktpersoner - HR og service

Ansatte i avdelingen HR og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lønn 952 64 326
HR-rådgiver 414 01 895
Leder Fellestjenesten 952 64 203
Rådgiver 952 64 208
Konsulent 952 64 209
Konsulent 952 64 204
Avd. leder lønn 952 64 325
Kommunalsjef HR og Service 909 82 796
HR-rådgiver 952 64 332
Lønn 952 64 327
HR-rådgiver 952 64 335
Konsulent 952 64 205
Lønn 952 64 328
HR-rådgiver 952 64 331

Kontaktpersoner - IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Support 952 64 001
IKT 952 64 200
IKT 472 79 520
IKT 952 64 002
IKT - Leder 952 64 010

Kontaktpersoner - Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagogisk rådgiver 481 49 908
Rådgiver økonomi 951 27 245
Ass. kommunalsjef Oppvekst 996 44 569
Rådgiver 454 34 041
Logoped 957 50 543
Kommunalsjef 474 62 694

Kontaktpersoner - Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggesaksbehandler
Arealplanlegger
Saksbehandler 952 64 462
Arealplanlegger
Økonomi/Eiendom 977 66 352
Naturforvaltning 952 64 472
Driftsleder 952 64 463
Byggesaksbehandler
Byggesaksbehandler
Eiendom - Drift 952 64 475
Fagkoordinator Geodata 906 31 820
Rådgiver plan og forvaltning 952 64 067
Linda Kauserud
Kommunalsjef Teknisk 920 31 791
Oppmålingsingeniør Geodata 952 64 373
Driftsleder 913 83 464
Oppmålingsingeniør Geodata 952 64 450
Enhetsleder plan og forvaltning 909 99 195
Avdelingsleder kommunalteknikk 952 64 466
Branninspektør 952 64 051
Brannsjef 952 64 120
VA-ingeniør 952 64 464
Kommuneplanlegger
Rådgiver forurensning 952 64 489
Driftsingeniør 958 85 882
GIS spesialist 400 56 202

Kontaktpersoner - Utbygging

Ansatte i avdelingen Utbygging
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder 971 23 829
Utbygging 952 64 465
Prosjektleder utbygging 909 59 839
Ingeniør 906 87 943
Ingeniør 928 04 062
Byarkitekt
Utbygging 952 64 377
Enhetsleder Prosjekt og utvikling 957 30 976

Kontaktpersoner - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 957 11 210
Rådgiver regnskap 952 64 017
Spesialkonsulent 952 64 014
Økonomisjef 408 71 223
Økonomimedarbeider 952 64 015
Økonomirådgiver 952 64 018
Økonomirådgiver 952 64 026
Økonomimedarbeider 952 64 031
Økonomimedarbeider 952 64 019
Regnskapsleder økonomi 909 12 290