Publisert 28.09.2018
Vegarbeid_skilt.jpg

Det vil foregå arbeid langs disse veiene i perioden fram til 24. november, slik at veiene vil bli innsnevret. Ferdsel for myke trafikanter langs gang- og sykkelveier berøres ikke.

 

Publisert 16.10.2018
Politisk møte

Formannskapsmøte
Onsdag 17.10.18 kl. 09.00 i Møterom II, Rådhus I.
Dokumenter til møtet finner du her når de er klar

Kommunestyremøte
Onsdag 17.10.18  kl. 10.00 i Samfunnssalen, Rådhus II (merk sted).
Dokumenter til møtet finner du her når de er klar

Kommunestyremøte
Torsdag 18.10.18  kl. 10.30 i Kommunestyresalen, Rådhus I.
Dokumenter til møtet finner du her når de er klar
 

Publisert 15.10.2018
Bilde 26

I forrige uke ble det kjent at en pasient ved sykehjemmet Lamarktunet på Sortland var smittet av Legionellabakterien. Pasienten døde få dager senere som en følge av denne sykdommen.

Publisert 15.10.2018
Kunngjøringer ny

Sortland formannskap vedtok i møte 04.10.18 sak 104/18 å legge forslag til reguleringsplan for Lykkentreffveien ut til høring og offentlig ettersyn. 

 

 

 

Publisert 15.10.2018
Kunngjøringer ny

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres at Sortland kommunestyre i sak 048/2018 vedtok reguleringsplan for Holmen industriområde. Vedtaket er datert 27.09.18.

Publisert 12.10.2018
Sortland fra Strand

Sortland kommune har fått utarbeidet en handelsanalyse. Kommunen inviterer til åpent møte mandag 15. oktober 2018, kl. 13.00-14.00, hvor analysen vil bli presentert.

Publisert 05.10.2018
Frisiktsone

Vegetasjon langs kommunale veier og i kryss og avkjørsler kan være en fare for myke og harde trafikanter samt vanskeliggjøre vedlikehold og framkommelighet. Spesielt nå i høstmørket. I Sortland kommune er det rundt 1400 elever som er ute på veiene i skolesammenheng. 
Vi oppfordrer grunneiere til å rydde vegetasjon på egen eiendom.

 

 

 

Publisert 28.09.2018
Skilt torget_smalt

Norconsult har levert en handelsanalyse til Sortland kommune. Analysen er et faktagrunnlag som skal benyttes for å sette rammer for fremtidig handel. Den viser at Sortland stadig dominerer innen handel i Nordland.

Publisert 28.09.2018
Bra Mat

Bra Mat for bedre helse er kurs for voksne som ønsker å lære om sunn kost og som ønsker å gjøre endringer i sine levevaner.

Publisert 28.09.2018
Basseng

Forsinkelser i arbeidet gjør at bassengdelen i Sortlandhallen vil holde stengt til 8. oktober i forbindelse med utskifting av ventilasjons- og varmegjenvinningsanlegget. Resten av Sortlandshallen vil være åpen som normalt. Vi beklager dette.