Publisert 19.07.2018
Kunngjøringer ny

Sortland kommune vil gjennomføre dronefotografering av Markveien fredag 20. juli. Veien skal måles inn og fotograferes. Dette for å dokumentere veiens tilstand før og etter økt trafikk i forbindelse med transport av vindmøllelementer gjennom området. Dronefotograferingen skal skje i henhold til Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord.

Publisert 13.07.2018
Skolestart

Grunnskolene i Sortland har skolestart for elevene mandag 20. august, til følgende tider:

Publisert 10.07.2018
Legekontor.jpg

Grunnet ferieavvikling vil Søndre Frydenlund legesenter være stengt i uke 30.

Pasienter som tilhører dette kontoret vil bli betjent på Sortland kommunale legekontor, Rådhus II.

Sortland kommunale legekontor vil ha styrket bemanning i denne perioden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 09.07.2018
Kunngjøringer ny

Sortland formannskap vedtok i møte 21.6.18 sak 076/18 å legge forslag til reguleringsplan for B10, Lamarka Nord ut på høring og til offentlig ettersyn.

 

Publisert 03.07.2018
Kunngjøringer ny

Sortland formannskap vedtok i møte 21.6.18 sak 071/18 å legge forslag til reguleringsplan for Holmen industriområde ut på høring og til offentlig ettersyn.

 

Publisert 29.06.2018
Kunngjøringer ny

Sortland kommune kunngjør med dette at arbeidet med å få på plass en utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplanen for «Skogveien 9 og 11» er startet.

Det vises til Plan og bygningslovens kapittel 17, særlig 17-4, 1. ledd.

Videre vises til Sortland kommunestyres behandling av k-sak 003/18 den 15.02.2018 der reguleringsplanen ble vedtatt.

Sortland kommune skal utarbeide utbyggingsavtale med Sortland boligstiftelse som er utbygger. Avtalen skal før sluttbehandling legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager, og deretter behandles og vedtas av Sortland formannskap og kommunestyre.

Eventuelle innspill eller andre henvendelser sendes postmottak@sortland.kommune.no merket «sak 18/852».

 

Publisert 29.06.2018
Kunngjøringer ny

Sortland kommune kunngjør med dette at arbeidet med å få på plass en utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplanen for «Steirobakken - gnr 14, bnr 401» er startet.

Det vises til Plan og bygningslovens kapittel 17, særlig 17-4, 1. ledd.

Videre vises til Sortland formannskaps behandling av f-sak 022/18 den 22.03.2018 om oppstart av reguleringsarbeid. Her legges det til grunn at utarbeidelse/inngåelse av en utbyggingsavtale er en forutsetning for tiltak innenfor planområdet, og at dette følgelig vil være del av planbestemmelsene.

Sortland kommune skal utarbeide utbyggingsavtale med Steinsvik Hus & Entreprenør AS som er utbygger. Avtalen skal før sluttbehandling legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager, og deretter behandles og vedtas av Sortland formannskap og kommunestyre.

Eventuelle innspill eller andre henvendelser sendes postmottak@sortland.kommune.no merket «sak 18/640».

Publisert 29.06.2018
Kunngjøringer ny

Sortland kommune kunngjør med dette at arbeidet med å få på plass en utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplanen for «Lykkentreff 2B» er startet.

 

Publisert 28.06.2018
Vegarbeid_skilt.jpg

Steiroveien blir innsnevret til ett kjørefelt fra Møllenbakkveien til rett sør for Elvebakken.

Innsnevringen skjer etappevis.

Publisert 26.06.2018
Storvatnet 1

Sortland kommune forbereder bygging av dam på Storvatnet. Arbeidene gjennomføres i tråd med handlingsplanen i kommunens vedtatte hovedplan for vannforsyning.

Prosjektering av arbeidene er startet. I den forbindelse vil SWECO Norge AS, som har avtale med Sortland kommune om prosjekteringen, gjennomføre grunnundersøkelser i uke 28 og 29 (i midten av juli i 2018).