Publisert 07.03.2017
reguleringsplan2

Sortland formannskap vedtok i møte 23.02.17 sak 026/17 å legge forslag til ny arealplan (kommuneplanens arealdel 2017-2029) ut til 2. gangs offentlig ettersyn. 

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Publisert 06.03.2017
reguleringsplan2

Forslag til regulerigsplan for Skogveien 9 og 11 med Skogveien legges ut til offentlig ettersyn i prioden 03.03. - 20.04.2017. 

Publisert 06.03.2017
reguleringsplan2

Forslag til regulerigsplan for Kjempenhøy 9 legges ut til offentlig ettersyn i prioden 03.03. - 20.04.2017. 

Publisert 01.03.2017
Torget skilt

Sortland formannskap vedtok forslag til kommunal planstrategi i møte 23.02.2017 i sak 033/17. 

Publisert 21.02.2017
Strandrydding2016

Reno-Vest åpner opp for å ta i mot avfall fra strandrydding allerede nå. 

Publisert 16.02.2017
reguleringsplan1

 Statens vegvesen legger ut reguleringsplaner for fv. 82 Sortland - Holmen og Reinsnes/Åsvatnet - Forfjord til høring og offentlig ettersyn i perioden 30.01.-13.03.2017.

Plandokumenter 

Plandokumentene er også tilgjengelig i papirformat på Servicetorget, Rådhus I.

Publisert 16.02.2017
reguleringsplan1

Statens vegvesen inviterer til åpent møte på Kulturfabrikken Sortland 20. februar kl. 18.00. 

 

Publisert 09.02.2017
Føtter skole.png

Sortland kommune ønsker nye førsteklassinger velkommen til første år i grunnskolen.

 

Publisert 09.02.2017
Direktesending

Kommunestyre har møte i dag 09.02.17.

Her kan du se livetracking av møte

 

Publisert 08.02.2017
Kunngjøringer 2.jpg

Helse og omsorg ønsker å etablere brukerutvalg for på en systematisk måte å gjøre bruk av brukere og pårørendes erfaringer til forbedring av tjenestene.