Publisert 06.03.2017
reguleringsplan2

Forslag til regulerigsplan for Kjempenhøy 9 legges ut til offentlig ettersyn i prioden 03.03. - 20.04.2017. 

Publisert 01.03.2017
Torget skilt

Sortland formannskap vedtok forslag til kommunal planstrategi i møte 23.02.2017 i sak 033/17. 

Publisert 21.02.2017
Strandrydding2016

Reno-Vest åpner opp for å ta i mot avfall fra strandrydding allerede nå. 

Publisert 16.02.2017
reguleringsplan1

 Statens vegvesen legger ut reguleringsplaner for fv. 82 Sortland - Holmen og Reinsnes/Åsvatnet - Forfjord til høring og offentlig ettersyn i perioden 30.01.-13.03.2017.

Plandokumenter 

Plandokumentene er også tilgjengelig i papirformat på Servicetorget, Rådhus I.

Publisert 16.02.2017
reguleringsplan1

Statens vegvesen inviterer til åpent møte på Kulturfabrikken Sortland 20. februar kl. 18.00. 

 

Publisert 09.02.2017
Føtter skole.png

Sortland kommune ønsker nye førsteklassinger velkommen til første år i grunnskolen.

 

Publisert 09.02.2017
Direktesending

Kommunestyre har møte i dag 09.02.17.

Her kan du se livetracking av møte

 

Publisert 08.02.2017
Kunngjøringer 2.jpg

Helse og omsorg ønsker å etablere brukerutvalg for på en systematisk måte å gjøre bruk av brukere og pårørendes erfaringer til forbedring av tjenestene.

 

Publisert 08.02.2017
Barnehage.jpg

Nytt barnehageår starter 21.august 2017. Foreldre som ønsker barnehageplass for sine barn fra høsten, må søke innen 15.mars. 

 

Publisert 25.01.2017

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.