Publisert 08.02.2017
Barnehage.jpg

Nytt barnehageår starter 21.august 2017. Foreldre som ønsker barnehageplass for sine barn fra høsten, må søke innen 15.mars. 

 

Publisert 03.02.2017
Jenter spiller

Kulturprisen skal være en honnør til personer eller lag og foreninger for fortjenestefullt arbeid og innsats i èn eller flere kultur- eller idrettsaktiviteter.

Publisert 02.02.2017
Klubbe4.jpg

Torsdag 9. februar i Kommunestyresalen, Rådhus I.

Sakspapirer til møtet finner du her.

Publisert 25.01.2017

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Publisert 20.01.2017
Trafikkskilt.jpg

Tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, interessegrupper, kommuner og andre lokale aktører.

 

Publisert 19.01.2017
Demens.jpg

Demensteamet i Sortland starter pårørendeskolen for deg som er voksen pårørende til en person med demenssykdom. Oppstart 31. januar 2017. 

Publisert 18.01.2017
Klubbe4.jpg

Torsdag 26. januar kl. 09.00 i Møterom I, Rådhus II.

Sakspapirer til møtet.

Publisert 09.01.2017
Rosasløyfe.jpg

Alle kvinner i Sortland kommune som er født i perioden 1947-1966, vil bli invitert til mammografi i perioden 16. januar - 4. april 2017.
Bussen står på parkeringsplassen mellom Rådhus I og Rådhus II i Sortland. 

Publisert 02.01.2017

Brøyting iverksettes utfra utløsende standard:

Vei inklusive gang- og sykkelvei: 5 cm sørpe/10 cm snø.

Alle områder skal holdes ryddig i det tidsrom som er vanlig for alminnelig ferdsel, det vil si fra kl. 07.00 til 23.00.

Ved snøvær om kvelden/natten skal roden være gjennombrøytet innen kl. 07.00.

Snørydding/brøyting mellom kl. 23.00 og kl. 05.00 begrenses til et minimum på grunn av hensynet til vanlig nattero. De samme tidsfrister gjelder for gang- og sykkelveier.

 

Strøing:

Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker etc. skal det strøs (friksjonskoeffisient under ca. 0,25).

Strøing utføres som punktstrøing i vanskelig stigninger, kurver og mot vegkryss. Når friksjonskravene tilsier det, skal all strøing være utfør innen henholdsvis kl. 06.30 og 15.00.

Fortau og gang- og sykkelveier skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.

Strøing skal også utføres på busslommer, parkeringsplasser og torg.

Det skal ikke strøs på rette, flate strekninger, med mindre veikryss eller annet gjør strøing nødvendig.
 

Brøyting i Sortland (kart)

Publisert 02.01.2017

Sortland kommune har fått henvendelser om biler som står parkert på kommunale veier.