Publisert 28.09.2018
Skilt torget_smalt

Norconsult har levert en handelsanalyse til Sortland kommune. Analysen er et faktagrunnlag som skal benyttes for å sette rammer for fremtidig handel. Den viser at Sortland stadig dominerer innen handel i Nordland.

Publisert 28.09.2018
Bra Mat

Bra Mat for bedre helse er kurs for voksne som ønsker å lære om sunn kost og som ønsker å gjøre endringer i sine levevaner.

Publisert 28.09.2018
Basseng

Forsinkelser i arbeidet gjør at bassengdelen i Sortlandhallen vil holde stengt til 8. oktober i forbindelse med utskifting av ventilasjons- og varmegjenvinningsanlegget. Resten av Sortlandshallen vil være åpen som normalt. Vi beklager dette.

Publisert 28.09.2018
Politisk møte

Møte i Formannskapet torsdag 4. oktober kl 09.00, Møterom II, Rådhus II.

Dokumenter til møtet finner du her

Publisert 27.09.2018
Politisk møte

Kommunestyremøte torsdag 27. september kl 10.00 i Kommunestyresalen, Rådhus I.

Dokumenter til møtet finner du her når de er klar.

Publisert 27.09.2018
Føtter skole.png

På bakgrunn av vedtatt forslag til Planprogram for kommunedelplan for fremtidig skolestruktur 2019-2034, skal det holdes folkemøter i hver skolekrets i uke 38 og 39.

Publisert 27.09.2018
Trening for eldre

Ønsker du å bli sterkere og stødigere? Er det blitt vanskeligere å komme seg ut? Er du i mindre aktivitet i dag enn for ett år siden?
Stødig i Nordavind er en treningsgruppe for seniorer. Trening to ganger i uken med hovedfokus på styrketrening for ben, bevegelighet og balansetrening. Øvelser i sittende og stående. Treningen ledes av en fysioterapeut.

Publisert 21.09.2018
Penger_2

Søknadsfristen gjelder: Ordinære anlegg for  idrett og fysisk aktivitet og Nærmiljøanlegg

Før det søkes om spillemidler må idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning være sendt inn og godkjent av Sortland kommune før. Ta kontakt ved spørsmål om denne forhåndsgodkjenningen eller spillemidlene generelt.

Publisert 14.09.2018
Kunngjøringer ny

Sortland formannskap har i sak 094/18 vedtatt å legge fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Kjempenhøy 9 ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

 

Publisert 14.09.2018
Sykling_2

Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid? Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.