Publisert 13.04.2018
nedgravd oljetank1

Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker legges ut til høring i perioden  17. februar - 21. april 2018.

Publisert 12.04.2018
Vinter snøras

Det meldes fortsatt om betydelig snøskredfare i Nordland. Om du skal ferdes ute i terrenget - sjekk forholdene før du legger ut på tur.

For Lofoten og Vesterålen eller www.varsom.no/snoskred for mer informasjon og oppdateringer.

Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon
kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231.

Fylkesmannen kan kontaktes på tlf 950 76 842, Karsten Steinvik eller fmnoberedskap@fylkesmannen.no

Publisert 12.04.2018
bredbånd.jpg

Sortland kommune skal søke om økonomisk tilskudd til utbygging av bredbånd. Før søknaden sendes skal kommunens planer ligge ute til høring.
Kommunen inviterer derfor innbyggerne til å komme med innspill.

Høringsfrist er 12.05. 2018.

Publisert 12.04.2018
Sykling_2

Forslag til trafikksikkerhetsplan legges ut på høring med høringsfrist 01.05.18.

 

Publisert 09.04.2018
Politisk møte

Formannskapsmøte torsdag 12. april kl 09.00 i Møterom II, Rådhus II.

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar.

 

Publisert 06.04.2018
Politisk møte

Møte i kontrollutvalget 12.04.2018

Sted:    Møterom 1 rådhus 2    kl. 1330

 

 
 

 

 

 

 

Publisert 28.03.2018

Torsdag 22. mars åpnet Utstyrsloftet i gamle Røde-Kors bygget på Sortland. Hos oss kan du låne utstyr til turen din. Torsdager har vi åpent fra 15.00 til 19.00. Velkommen!

 

Publisert 07.03.2018

Sortland kommunes trafikksikkerhetsplan er gjeldende fra 2014 og ut 2017. Det er igangsatt et arbeid for å revidere planen, og det tas sikte på at ny plan skal behandles politisk i løpet av våren 2018.

Ny plan vil blant annet legge grunnlag for at kommunen kan beholde status som "Trafikksikker kommune". Planen skal også danne grunnlag for å søke om trafikksikkerhetsmidler til ulike tiltak, foruten at den skal hjelpe organisasjonen til å ha et tilstrekkelig fokus på trafikksikkerhetsarbeidet.

Publisert 05.03.2018
trafikk

Våren 2018 skal Sortland kommune arbeide med et prosjekt som omfatter utarbeidelse av trafikkanalyse og mulighetsstudie for FV82  Vesterålsgata, samt en handelsanalyse for Sortland.

I den forbindelse har kommunen i samarbeid med Sortland Næringsforening initiert et møte om prosjektet. Dette avholdes onsdag 7. mars, kl. 12.00-13.30 i møterom 2, Rådhus 2.

Hensikten er å gi lokalt næringsliv og lokale aktører anledning til å komme med innspill til konkurransegrunnlag og oppdragsbeskrivelse for analysene. 

 

 

Publisert 27.02.2018
Akvakultur

Egil Kristoffersen & Sønner AS søker om tillatelse til endring eksisterende lokalitet i Hellfjorden, på kommunegrensa mellom Sortland og Bø kommuner.  Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i 4 uker i perioden 27.02.-27.03.2018