Publisert 29.06.2018
Kunngjøringer ny

Sortland kommune kunngjør med dette at arbeidet med å få på plass en utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplanen for «Skogveien 9 og 11» er startet.

Det vises til Plan og bygningslovens kapittel 17, særlig 17-4, 1. ledd.

Videre vises til Sortland kommunestyres behandling av k-sak 003/18 den 15.02.2018 der reguleringsplanen ble vedtatt.

Sortland kommune skal utarbeide utbyggingsavtale med Sortland boligstiftelse som er utbygger. Avtalen skal før sluttbehandling legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager, og deretter behandles og vedtas av Sortland formannskap og kommunestyre.

Eventuelle innspill eller andre henvendelser sendes postmottak@sortland.kommune.no merket «sak 18/852».

 

Publisert 29.06.2018
Kunngjøringer ny

Sortland kommune kunngjør med dette at arbeidet med å få på plass en utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplanen for «Steirobakken - gnr 14, bnr 401» er startet.

Det vises til Plan og bygningslovens kapittel 17, særlig 17-4, 1. ledd.

Videre vises til Sortland formannskaps behandling av f-sak 022/18 den 22.03.2018 om oppstart av reguleringsarbeid. Her legges det til grunn at utarbeidelse/inngåelse av en utbyggingsavtale er en forutsetning for tiltak innenfor planområdet, og at dette følgelig vil være del av planbestemmelsene.

Sortland kommune skal utarbeide utbyggingsavtale med Steinsvik Hus & Entreprenør AS som er utbygger. Avtalen skal før sluttbehandling legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager, og deretter behandles og vedtas av Sortland formannskap og kommunestyre.

Eventuelle innspill eller andre henvendelser sendes postmottak@sortland.kommune.no merket «sak 18/640».

Publisert 29.06.2018
Kunngjøringer ny

Sortland kommune kunngjør med dette at arbeidet med å få på plass en utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplanen for «Lykkentreff 2B» er startet.

 

Publisert 26.06.2018
Storvatnet 1

Sortland kommune forbereder bygging av dam på Storvatnet. Arbeidene gjennomføres i tråd med handlingsplanen i kommunens vedtatte hovedplan for vannforsyning.

Prosjektering av arbeidene er startet. I den forbindelse vil SWECO Norge AS, som har avtale med Sortland kommune om prosjekteringen, gjennomføre grunnundersøkelser i uke 28 og 29 (i midten av juli i 2018).

Publisert 18.06.2018
Politisk møte

Formannskapsmøte torsdag 21. juni kl 09.00, Møterom II, Rådhus II.

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar.

 

Publisert 14.06.2018
bål-ulovlig

St. Hansbålet skal være bygd opp av rent trevirke, hogstavfall, trær og røtter.

Publisert 14.06.2018
Politisk møte

Kommunestyremøte torsdag 14. juni 2018 kl 10.00 i Kommunestyresalen, Rådhus I.

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar.

Her kan du se kommunestyremøtet live.

 

 

Publisert 13.06.2018
Penger_2

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018. Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018.

Publisert 24.05.2018
camping i telt

Vår- og sommeraktiviteter står for døren og vi har utstyr du kan låne - gratis!
Sykler, telt og stormkjøkken er noe av det vi har i vårt sortiment.
Kom å se om du finner noe!

Publisert 23.05.2018
Politisk møte

Formannskapsmøte torsdag 31. mai kl 09.00 i Møterom II, Rådhus II.

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar.