Folkemøte planprosess - Områderegulering Rundheia og Lamarkbakken boligfelt

 

Dato
13. oktober 2021
Tid
17:30 - 19:00
Sted
Lanterna Kulturfabrikken

Områderegulering Rundheia og Lamarkbakken boligfelt, Sortland
Sortland Gård AS og Sortland kommune inviterer til folkemøte i forbindelse med planprosess for Rundheia og Lamark-bakken for å legge til rette for framtidig boligbebyggelse. Tema i folkemøtet vil være planprosess og program for medvirkning fra lokalbefolkningen.

Under møtet blir det info fra mulighetsstudie, planarbeidet med konsekvensutredninger og mulig framdrift. Presentasjon av kjent kunnskap, utfordringer og ivaretakelse av befolkningens interesser. Det inviteres til å gi innspill om plangrense, interesser, bruk og verdier av områdene. 

Områderegulering Rundheia og Lamarkbakken boligfelt
 

Møtet avholdes i samarbeid med
Sortland kommune
Norconsult
Sortland Gård