Folkemøte om interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Dato
19. mai 2022
Tid
17:00 - 19:00
Sted
Møterom II, Rådhus 2

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 25.03.2022, sak 021/22, å legge forslag til interkommunal kystsoneplan for Vesterålen ut på høring og til offentlig ettersyn. Hensikten med kystsoneplanen er å planlegge for bruk og vern av sjøarealene i vesterålskommunene gjennom et interkommunalt samarbeid iht. pbl. kap. 9.

Sortland kommune inviterer til folkemøte
Tid: Torsdag 19. mai kl. 17:00.
Sted: Møterom II Rådhus 2 

Du er hjertelig velkommen!

Alle plandokumenter finner du på Vesterålen regionråds nettside