Temamøte - Foreldresamarbeid til beste for barnet

Dato
29. september 2022
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Blåboksen Kulturfabrikken

Sortland kommune har gleden av å invitere alle foresatte med barn i barnehage og/eller skole til temamøte torsdag 29. september:

Program

  • Åpning v/kommunalsjef for oppvekst, Erik Strand 
  • Presentasjon av FUG/FUB
  • Hvorfor er det viktig med et godt foreldresamarbeid?
  • Inkluderende barnehage og skolemiljø – foreldre som ressurs

Barnehager, skoler og avdeling for oppvekst, vil bruke innspillene som kommer inn i løpet av økta, til det videre arbeidet med å sikre et godt samarbeid med foresatte i barnehager, skoler og SFO.

Foresatte er de viktigste samarbeidspartnere for barnehagene, skolene og SFO. Samarbeidet er et gjensidig ansvar, men barnehagene og skolene skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet.
Barnehagene og skolene må utnytte ressursen som foresatte er, på best mulig måte.
Samtidig må foresatte selv være bevisst hvilken rolle og viktig betydning de har for barnas lærling og utvikling. (Kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole/SFO)

Velkommen!