Folkemøte ang. ny gang- og sykkelvei på Holmstad

Dato
28. september 2022
Tid
19:00 - 20:00
Sted
Grendehuset Eidsfjord

Sortland kommune inviterer til folkemøte på grendehuset, Eidsfjordveien 156 den 28.09.22 kl. 19.00.

Agenda:
Utkast til reguleringsplan presenteres. Det vil i tillegg bli anledning til å stille spørsmål til plankonsulenten.

Ved spørsmål;
ta kontakt med AFRY ved Leonard Brunke leonard.brunke@afry.com eller
Sortland kommune ved Jann Harry Johansen jan.harry.johansen@sortland.kommune.no