Folkemøter - kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser

Dato
31. januar 2023
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Sigerfjord skole

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser er under revidering for perioden 2023 - 2026.

I forbindelse med dette arbeidet inviterer Kulturfabrikken Sortland KF til åpne møter for å samle innspill om temaer som:

  • Idrett og aktivitet i kommunen og i bygdene
  • Kortsiktige og langsiktige behov for anlegg og utvikling
  • Frivillighet og tilrettelegging
  • Relaterte temaer innenfor fysisk aktivitet og naturopplevelser

Lokalt vertskap er klubbene i de respektive bygdene.

Tirsdag 24. januar kl. 18:00 - 20:00 (Kleiva bygdehus, med SFK Ajaks)
Onsdag 25. januar kl. 18:00 - 20:00 (Holmstad skole, med IL Nord/Sprint IL)
Tirsdag 31. januar kl. 18:00 - 20:00 (Sigerfjord skole, med Sigerfjord IL)

Flere møtedatoer kommer!

PROGRAM: 

  • Kaffe
  • Velkommen v/ Kulturfabrikken Sortland KF, Sortland idrettsråd og vertskapsklubb
  • Innledning / om planarbeidet
  • Innspill / åpen diskusjon
  • Oppsummering

Møtene arrangeres i samarbeid med Sortland idrettsråd og vertskapsklubbene

Vel møtt!