Elgmøte i Sortland

Dato
2. juni 2023
Tid
18:00 - 21:00
Sted
Kursrom I

Hvert vald kan stille med 2 representanter.
Innkomne saker kan, om ønskelig, bli belyst under «Elgvaldenes time» eller relevant tema, og skal sendes til viltforvalter pr e-post i forkant: jon.odegaard@sortland.kommune.no.

Tema:

 • Beitetaksering, en overvåking av elgen fra år til år
  • Metodikk
  • Behov og veien fremover
 • Elgtelling med drone, rimeligere og bedre?
  • Erfaring fra Andøy
  • Behov og veien fremover
 • Sett elg gjennomgang
  • Gjennomgang av sammenhenger og trender
  • Andel tvilling ku, en tidlig indikator
  • Måter vi teller på
 • Jaktlederens rolle
  • Plikter og ansvarsområder
 • Elgvaldenes time
  • Erfaringer fra jakta
  • Innkomne saker
 • Bestandsplanområde
  • Samarbeid gir større fleksibilitet
 • Tildeling
  • Hva er rett minsteareal og hva er rett tildeling.

   Velkommen!