Røde Kors Sortland

Sortland Røde Kors er et lokallag av Røde Kors Norge. Vi driver med ulike humanitære aktiviteter. Vi har Besøkstjeneste, Hjelpekorps, Røde Kors ungdom og Leksehjelp. Vi ønsker å være en synlig organisasjon i lokalmiljøet, og håper at våre verdier vil bli viktig for så mange som mulig. Vi bygger på Røde Kors`s syv prinsipper: Humanitet, Upartiskhet, Nøytralitet, Uavhengighet, Frivillighet, Enhet og Universalitet. Les gjerne mer om dette på redcross.no. Vi ønsker oss flere medlemmer som vil ta del i våre aktiviteter. Hjertelig velkommen.
Adresse Kontakt Kategori
Røde Kors Sortland
Vesterålsgt. 66 Boks 179
8401 SORTLAND
Telefon: 96508400
Aktiviteter