Nord-Hålogaland Elghundklubb

NHEHK jobber i hovedsak med opplæring av hundeførere og hunder av elghundrasene, slik at de ved hjelp av godt trente og godkjente hunder kan bidra til å oppfylle myndighetenes krav til en sikker og human jakt.

Opplæring gis blant annet i form av spor- og jaktprøver for band- og løshund. Disse prøvene er i tillegg viktig for den målrettede avl og videreutvikling av elghundrasene.

Klubben arrangerer årlige elghundsamlinger.

Om interessen hos medlemmene er tilstede, vil medlemsmøter med aktuelle tema og filmer være en av aktivitetene i framtiden.
Adresse Kontakt Kategori
Nord-Hålogaland Elghundklubb
Hognfjordveien 136
8400 Sortland
Leif-Gøran Høve
Telefon: 40465857 / 97792527
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon: NKK
Krets: Nord-Hålogaland
Stiftet: 22.08.1998
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=1, 25-=82