Ønsker du å registrere deg med e-postadresse og eget passord, velger du E-postbruker
Ønsker du å registrere deg med ID-porten velger du ID-porten-bruker