50 000 nordlendinger med på Fylkeshelseundersøkelsen

I januar 2020 fikk femti tusen innbyggere fra Nordland over 18 år invitasjon til å svare på spørsmål om hvilke faktorer som kan påvirke helsen. Fylkeshelseundersøkelsen i Nordland gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet og UiT Norges arktiske universitet. Rapport med resultater fra undersøkelsen forventes å foreligge i løpet av våren 2020.

Datagrunnlaget skal brukes for å styrke lokal og regional samfunnsutvikling.

Klikk for stort bilde

De som er valgt ut til å delta kontaktes direkte via SMS om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen der mange i Vesterålen blir trukket ut. Undersøkelsen kan besvares fra smarttelefon, nettbrett eller PC.

Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet og lokale tilbud og aktiviteter, samt spørsmål om egen helse, bomiljøet, levevaner, skader og ulykker.

- Informasjonen vi får fra våre innbyggere gjennom undersøkelsen vil kunne si mye om hva vi skal prioritere i vårt arbeid for en bærekraftig og lokaldrevet samfunnsutvikling i Nordland.

Viktig med høyt svar prosent
- Undersøkelsen søker å ta opp i seg både generelle og konkrete forhold som betyr noe for innbyggerne i Sortland kommune. Resultatene vil utgjøre et svært viktig fundament for hvordan vi legger opp samfunnsplanleggingen i årene framover. Derfor er det viktig at alle som får invitasjon til Fylkeshelseundersøkelsen deltar.

Her kan du lese mer om undersøkelsen