Publisert 30.11.2018

Sortland kommune og Kjempenhøy Boliger AS har inngått utbyggingsavtale for utbygging av Kjempenhøy 9. 

Publisert 21.11.2018

I  regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av omlag 292 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier". Kommuner og andre kan søke til Bufdir.

Publisert 02.11.2018

Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet, har vedtatt å sende Regional plan - bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland på høring. 
Høringsfrist er satt til 10. desember 2018.

Publisert 15.10.2018

I forrige uke ble det kjent at en pasient ved sykehjemmet Lamarktunet på Sortland var smittet av Legionellabakterien. Pasienten døde få dager senere som en følge av denne sykdommen.

Publisert 15.10.2018

Sortland formannskap vedtok i møte 04.10.18 sak 104/18 å legge forslag til reguleringsplan for Lykkentreffveien ut til høring og offentlig ettersyn. 

 

 

 

Publisert 15.10.2018

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres at Sortland kommunestyre i sak 048/2018 vedtok reguleringsplan for Holmen industriområde. Vedtaket er datert 27.09.18.

Publisert 28.09.2018

Norconsult har levert en handelsanalyse til Sortland kommune. Analysen er et faktagrunnlag som skal benyttes for å sette rammer for fremtidig handel. Den viser at Sortland stadig dominerer innen handel i Nordland.

Publisert 27.09.2018

Ønsker du å bli sterkere og stødigere? Er det blitt vanskeligere å komme seg ut? Er du i mindre aktivitet i dag enn for ett år siden?
Stødig i Nordavind er en treningsgruppe for seniorer. Trening to ganger i uken med hovedfokus på styrketrening for ben, bevegelighet og balansetrening. Øvelser i sittende og stående. Treningen ledes av en fysioterapeut.
 

Publisert 14.09.2018

Sortland formannskap har i sak 094/18 vedtatt å legge fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Kjempenhøy 9 ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

 

Publisert 14.09.2018

Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid? Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.