Æ E MÆ - modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep

Sortland kommune har i flere år jobbet med en helhetlig modell for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Modellen har fått navnet «Æ E MÆ».

Klikk for stort bilde

11. april lansertes nettstedet æemæ.no. Dette har blitt gjort mulig med midler fra Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Helsedirektoratet.

Vårt forebyggingsarbeid mot vold og seksuelle overgrep har allerede fått nasjonal oppmerksomhet i mange kanaler – sist omtalt som Sortlandmodellen i regjeringens handlingsplan mot voldtekt. Vi er nå stolte over å kunne presentere modellen og hele dens innhold, og vi håper den vil komme mange barn og unge til gode.

Forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge

Helsestasjon for ungdom

Overgrepsmottak for innbyggere i Sortland kommune