Alminnelig ettersyn - forslag meddommere

Formannskapet vedtok 7. mai forslag til meddommere for tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten.

I henhold til domstolloven § 68 heter det at forslaget skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. Kommunen oppfordrer enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen 28. mai.

Innvendinger sendes til postmottak@sortland.kommune.no 

Klikk for stort bilde 

Her kan du lese hele saksfremlegget til formannskapet den 7. mai 2020.

Forslag til meddommere tingretten.

Forslag til meddommere lagmannsretten.

Forslag til jordskiftedommere.