Arbeid langs Vesterveien i perioden 13.11.2017 - 23.02.2018

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs Vesterveien i området ved Lilleheia.

Det må påregnes at Vesterveien blir innsnevret i anleggsområdet.

Vegarbeid_skilt.jpg - Klikk for stort bilde