Arbeid på eller ved kommunale veier

Alle som skal arbeide på eller ved kommunale veier, skal bruke Statens vegvesens sitt skjema søknad om arbeidsvarsling og håndbok N301 skal følges.

Søknaden sendes Sortland kommune, postboks 117, 8401 Sortland eller postmottak@sortland.kommune.no og merkes arbeidsvarsling.

Det må påregnes 2 - 4 dagers saksbehandlingstid etter at søknad er registrert hos Sortland kommune.

Se utdypende artikkel under kommunale veier på vår hjemmeside.Vegarbeid_skilt.jpg - Klikk for stort bilde