Årets influensavaksine - oppstart medio november

Legekontorene har begynt å få henvendelser om setting av årets influensavaksine.
Vi planlegger oppstart av vaksinering medio november.

 Klikk for stort bilde 

Vi håper å oppnå en svært god oppslutning om årets influensavaksinasjon.

Oppstart av vaksineringen medio november 2020
Vaksinen har effekt i omtrent 6 måneder, så det er viktig at den ikke settes for tidlig.
Forventet topp er rundt vinterferie, det vil si februar. Den må ha effekt når influensatoppen er her.
Av smittevernhensyn vil det ikke være drop-in på legekontorene får å få satt vaksine i år. 

► Det vil bli annonsert tid og sted for vaksinering når dette er klart.

Mette Røkenes
kommuneoverlege