Årsrapport med foreløpig regnskap 2020

Kommunens årsberetning og regnskap for 2020 er en del av kommunedirektørens samlede rapportering til kommunestyret. 

Årsregnskapet gir et dekkende bilde av Sortland kommunes økonomiske situasjon og resultater av virksomheten i 2020.

Årsrapport med foreløpig regnskap 2020