Asfaltering av kommunale veier 2023

Her finner du Sortland kommunes asfalteringsprogram for sommeren 2023.

Kartet viser fargemarkering av de veiene som planlegges asfaltert sommeren 2023. - Klikk for stort bilde

 

 

Veinavn

Lengde

Buveien/ Margarethe Wiigs veg

310 m

Grønnslettveien

278 m

  Slalåmveien

280m

Trollhøgda

215 m

Mellomveien

145 m

Gunsteins vei

360 m

Øvreveien/Oppslåttveien/Idrettsveien

478 m

Nattmålsveien/Skytterveien/Aspåsveien

260 m

Fergemansveien, Strand

117 m

Bergveien/Forraveien, Jennestad

340m

Grimsbogveien

115 m

Snorres vei 31-37 (opsjon)

115 m

Strandheiveien, Strand (opsjon)

80 m


Det kan  bli endring i antall veier som blir asfaltert; detter er avhengig av tilbudene i den pågående tilbudskonkurranse (frist 04.05.23).

De 2 nederst nevnte veiene er lagt til som opsjon og blir tatt hvis tilbudene skulle tilsi at det er mulig. Hvis tilbudssum skulle gi rom for å asfaltere ytterligere veistrekninger, så vil dette bli gjort ut fra en prioriteringsliste som avdeling for Kommunalteknikk (fagansvarlig for kommunale veier) har utarbeidet.

Tid for selve asfalteringen (dag/dato) vil bli offentliggjort på kommunens hjemmeside i forkant av oppstart, slik at innbyggere kan parkere andre steder hvis veier må stenge for å få gjennomført arbeidet. Planen er oppstart rundt 3. juli.

Kommunen vil samtidig komme med en henstilling til gårdeiere som har lagt brostein i innkjøring/gårdsplass og helt ut til veien om å ta bort noen raster, slik at vi kan oppnå en naturlig avslutning inn mot eiendommen. Hvis noen lurer på om det gjelder dem, er det bare å ta kontakt med kommunens prosjektleder mobil 909 59 839, så vil noen komme å se på det. Gjelder for de veiene som er listet opp her.