Asfaltering i Sortland, oppstart 15. august

Det er snart skolestart og vi ber bilister om å vise hensyn til små og store trafikanter, og til de arbeidene som foregår.

Asfaltering av følgende veier i Sortland sentrum:

Røsslyngveien
Kirkeveien
Solveien
Deler av Snorres vei

Arbeidene har startet med forberedelse av kummer i Røsslyngveien og Kirkeveien.
Det er videre planlagt at asfaltering vil starte opp 15. august i Røsslyngveien.
Arbeidene vil fortsette uavbrutt frem til asfalteringen er ferdig, om ca. 2 uker (uke 34).

Kart over området (PDF, 481 kB)


Asfaltering av følgende veier i Sigerfjord:

Rishaugveien
Skansen
Granliveien
Sigerfjordveien

Arbeidene starter mandag 15. august, med senking av kummer i Sigerfjordveien fra skolen og vestover.
Det vil samtidig startes med fresing av asfalt fra Hagen og inn mot skolen før asfalteringen.
Arbeidet er vil pågå frem til utgangen av uke 34.

Kart over området (PDF, 4 MB)

Under arbeidene vil det bli behov for å stenge av veier under asfaltering. Noen veier har omkjøringsmuligheter, andre ikke. Vi vil bestrebe oss med å komme med fortløpende informasjon og sørge for at utrykningskjøretøy til en hver tid får passere.
Det oppfordres til bilister å vise hensyn til de arbeidene som foregår.