Asfaltering

Følgende veier asfalteres i uke 40:

Onsdag 5. okt. – Vesterålsgata og gangvei mellom Vesterålsgata og Fv. 82

Asfaltering vil pågå i tidsrommet mellom kl. 08:00 og 20:00

Veien vil bli stengt for trafikk mens arbeidet pågår. De som trenger å kjøre ut etter kl. 08:00 må derfor parkere bilene utenfor området.

 

             

Torsdag 6. okt. – Snorres vei mellom Rogneveien og Margrethe Wigs vei

Asfaltering vil pågå i tidsrommet mellom kl. 08:00 og 20:00. Det vil være begrenset fremkommelighet så lenge arbeidet pågår.

 

Fredag 7. okt. – Eliseusveien

Asfaltering vil pågå i tidsrommet mellom kl. 08:00 og 20:00

Veien vil bli stengt for trafikk mens arbeidet pågår. De som trenger å kjøre ut etter kl. 08:00 må derfor parkere bilene utenfor området.