Bekymret for russituasjonen i Vesterålen

Vi ser en utvikling hvor flere unge mennesker i Vesterålen trekkes til rusmiljø. Politiet skal sammen med kommunen og barnevernet gjøre det vi kan for å snu utviklingen, men vi trenger hjelp fra foreldre og andre i nettverket rundt ungdommen vår.

Klikk for stort bilde 

Dette sier ordfører Karl Erling Nordlund, kommunedirektør Randi Gregersen, leder for Vesterålen barnevern Kari Mortensen, og politiinspektør Per Erik Kalland Hagen i en felles pressemelding.

Politiet i Vesterålen har det siste året sett en negativ utvikling blant unge i Vesterålen. Vi har avdekket et miljø som vi anser som svært uheldig, hvor unge menn misbruker unge jenter seksuelt, gjerne i bytte med narkotika eller alkohol, forteller politiinspektør Kalland Hagen. Han viser til et nylig eksempel hvor en mann i 20 årene fra Sortland er siktet for ulovlig våpenbesittelse og salg av narkotika. Dette innebærer både cannabis, piller og pulverform. Mannen etterforskes også for seksuell omgang med mindreårige. På adressen hvor mannen ble pågrepet befant det seg flere personer, også mindreårige under 16 år.

Dette gir grunn til bekymring. Selv om vi har svært mange unge mennesker som ikke er involvert i dette, så ser vi nå en utvikling som bekymrer oss, sier Kalland Hagen. Han forteller at politiet også får inn tips fra publikum som beskriver den samme utviklingen.

Vi frykter at unge mennesker kan bli utnyttet. Narkotika og alkohol er blitt mer tilgjengelig, og det sosiale presset mot de unge har økt betraktelig. Det er viktig at samfunnet nå leiter fram alle gode krefter for å snu denne utviklingen, sier politiinspektøren. Han har en klar oppfordring til foreldre:

Ha oversikt over barnas omgangskrets, være delaktig i deres hverdag, og oppmuntrer til sterke foreldrenettverk. Ikke tro at dette gjelder ikke min sønn eller datter, for det kan det gjerne gjøre, sier Kalland Hagen. Og skulle det være at man avdekker grunn til bekymring så ta kontakt med hjelpeapparatet, de har lav terskel for å iverksette tiltak. 

For å møte dette utfordringsbildet har kommunedirektøren iverksatt et strakstiltak fra inneværende uke: Skolehelsetjenesten ved ungdomsskolen er styrket med 1 person. Vedkommende skal arbeide i team med helsesykepleiere, psykisk helserådgiver, sosiallærer og selvsagt skolens ledelse. Oppgavene vil være å ivareta og følge opp elever med særlig behov for støtte og hjelp. Tiltaket iverksettes nå, men det ligger en intensjon om å forlenge det og eventuelt gjøre det om til et fast tiltak. 

Det er også vurdert slik at det er behov for å etablere en funksjon som kan følge opp ungdommene på fritida. Denne stillingen skal da samarbeide med de som følger opp ungdommene på skolen. Stillingen skal jobbe i nært samarbeid med SLT – koordinator og andre hjelpeinstanser som rustjeneste og barnevern samt fritidstilbud i regi av Kulturfabrikken. Det må jobbes med det faglige innholdet i denne tjenesten, men det er svært viktig å komme i gang så fort som mulig.

På bakgrunn av behovet og umiddelbar oppstart av tiltak vil ordføreren foreslå at det bevilges midler til disse tiltakene i budsjett for 2021.

Kari Mortensen, leder for Vesterålen barnevern ser med stor bekymring på økningen i antallet bekymringsmeldinger knyttet til barn, unge og foreldre som bruker illegal rus.  Vi har hatt en tredobling av bekymringsmeldinger som omhandler barn og unges rusmisbruk sammenlignet med samme tidspunkt i 2019.   Vi ser delvis det samme bildet når det gjelder bekymringsmeldinger som omhandler foreldres rusmisbruk, hvor vi har hatt en dobling på to år. 

Sammen kan vi snu denne utviklingen.
- Dialog med andre foreldre, skole, kommunale helsetjenester, og politiet er avgjørende for å hindre rekruttering og få ungdommer inn på et bedre spor, avslutter Kalland Hagen