Bestill time for influensavaksine nå

Vi er nå i gang med vaksineringen! Vi oppfordrer innbyggere om å bestille time. Slik bestiller du time til vaksinering:

I år er det viktigere en noensinne å ta denne vaksinen om du er i risikogruppen. Influensa kan gi svært alvorlig sykdom hos enkelte personer som er i risikogruppene.
Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom, men har dessverre ingen effekt mot koronavirus. Tilsvarende vil vaksine mot koronavirus ikke beskytte mot influensasykdom.

 

Bestilling av time for vaksinering (kun risikogruppene)

Telefon: 952 64 105
Åpningstid telefon kl. 08.30-13.00
 

Vaksinering i Samfunnssalen for risikogruppene

Mandag 18. oktober
Tirsdag 19. oktober
Mandag 25. oktober
Tirsdag 26. oktober
 

Vaksinen er gratis for alle som tilhører risikogruppene

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • I tillegg anbefales influensavaksine til personer som bor sammen med(eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte samt svinerøktere
 • Helsepersonell og andre ansatte i helse og omsorgtjenesten som har pasientnært arbeid, arbeidsgiver er ansvarlig for vaksinering av sine ansatte
   

Vaksinering av personer utenom risikogruppene

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører risikogruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering.

Disse har anledning til å ta vaksine ved apotek, fastlegekontor/Sortland kommune, eller via bedriftshelsetjeneste eller liknende tilbud, og kan ikke benytte seg av tilbudet i Samfunnssalen.
Denne tjenesten blir prissatt av den enkelte tilbyder.