Bestill time for influensavaksine

Vi er nå i gang med vaksineringen og oppfordrer innbyggere i risikogruppene om å bestille time hos sin fastlege.

I år er det viktigere en noensinne å ta denne vaksinen om du er i risikogruppen. Influensa kan gi svært alvorlig sykdom hos enkelte personer som er i risikogruppene.
Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom, men har dessverre ingen effekt mot koronavirus. Tilsvarende vil vaksine mot koronavirus ikke beskytte mot influensasykdom.
 

Bestilling av time for vaksinering (kun risikogruppene)

Kontakt ditt fastlegekontor for vaksinering:

Blåbyen legekontor - 952 64 060
Parkveien legekontor - 952 64 020

 

Vaksinen er gratis for alle som tilhører risikogruppene

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • I tillegg anbefales influensavaksine til personer som bor sammen med(eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte samt svinerøktere
 • Helsepersonell og andre ansatte i helse og omsorgtjenesten som har pasientnært arbeid, arbeidsgiver er ansvarlig for vaksinering av sine ansatte
   

Vaksinering av personer utenom risikogruppene

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører risikogruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering.

Disse har anledning til å ta vaksine ved apotek, fastlegekontor/Sortland kommune, eller via bedriftshelsetjeneste eller liknende tilbud, og kan ikke benytte seg av tilbudet i Samfunnssalen.
Denne tjenesten blir prissatt av den enkelte tilbyder.