Bilvrak på feil sted

Har du glemt den gamle bilen som du avskiltet i fjor? 

Klikk for stort bilde

Kjøretøy som er parkert for godt og dermed henslengt i naturen vil føre til alvorlig forurensning

Det er eier ansvar at så ikke skjer.

Biler som tas ut av bruk  og oppbevares slik at de forringes er å regne som avfall i følge forurensningsloven. Det er forbudt å etterlate eller oppbevare avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til fare eller ulempe for miljøet. Se hva Økokrim skriver om dette. 

Bilvrakene inneholder som regel både frostveske, bremseveske, olje, batterisyre mm. Dette er stoffer som ikke skal spres i naturen, men det vil skje etterhvert som rusten får tak. Vrakene er farlig "lekeplass" for barn og dyr kan skade seg.

Ta i et tak for naturen og nærmiljøet – fjern gamle bilvrak ved å levere de til godkjent mottak.
La ikke den fine naturen våre skjemmes og forsøples! La Sortland bli en penere kommune!

Bilvrak-mottak på Reno-Vest

Her kan du levere personbiler, små lastebiler, mopeder, motorsykler, snøscootere, combi-camper, campingvogner og bobiler. Les mer på Reno-vest sine sider om leveringen, åpningstider mm.