Bygge, rive eller endre på eiendommen?

Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen.
Om du må søke eller hvordan du søker, finner du informasjon om i kommunens veileder.
Du finner også andre nyttige linker i forbindelse med en byggesøknad, som søknadsskjema, behandlingstid, gebyr og klagemulighet.

 

Klikk for stort bilde

Kommunens veileder finner du her Bygge, rive eller endre