En ny positiv test, torsdag 16. september

Fullvaksinert person med symptomer. Vært på reise med bil, så dette er antatt smittevei.


Fredag 10. september

Den positive testen har forbindelse med de seneste smittetilfellene i Sortland.
Minner om å holde seg hjemme hvis man har symptomer og melde seg til test. Vi er fortsatt i en pandemi. 

Sture Jacobsen
Kommunalsjef helse og omsorgTirsdag 7. september

  • Lekeland i Skibsgården 3. september kl. 18.00-19.30
  • Bagorama Skibsgården 31. august kl.10.00-16.00

Hvis du har vært innom disse stedene på nevnte tidspunkt, og har fått symptomer, bes du tas kontakt for test.
Du kan booke test via Helseboka eller ringe koronatelefonen 952 64 105.
Dette gjelder også fullvaksinerte.

Hvis man er syk skal man holde seg hjemme og melde seg til test.

 

Onsdag 1. september

Alle prøvene fra Ungdomsskolen er negative. Noen elever har vært på skolen som normalt og vi har brukt testing som unntak fra smittekarantene for disse.
En annen gruppe elever har hatt vanlig smittekarantene da vi mistet oversikten. Vi ble nødt til å sette dem i vanlig smittekarantene for å holde kontroll.

Det har også vært noen elever fra 1. året VGS som har vært i vanlig smittekarantene. Disse er også tilbake i sin hverdag nå, heldigvis.Fra sentrale myndigheter er vi forespeilet at det er testing, som unntak fra karantene, som er hovedregelen for alle under 18 år. Vi forventer at vi må gjennomføre dette på nytt hvis det tilkommer ny smitte i skolen.

Vi erfarer og lærer underveis, så med godt samarbeid mellom skole, foresatte og elever skal vi få det til.

Smitten øker i samfunnet generelt, så vi forventer flere tilfeller i Sortland.
Minner om å holde seg hjemme hvis man har symptomer og melde deg til test.

Mette Røkenes
Kommuneoverlege Mandag 30. august

Ingen positive prøver søndag 29. august. Vi forventer noen positive svar denne uken, men håper selvfølgelig på ingen. 
Det ventes fortsatt på noen prøvesvar fra helga, kapasitetene på laboratoriene på sykehusene er presset.

Mange har meldt seg til test og det er veldig flott. Vi er avhengige av at innbyggerne tester seg slik at vi klarer å fange opp smitten.
Vi i Sortland skal stå han av, men vi må støtte hverandre og stå sammen oppløpssiden av denne pandemien.

Hvis det er noen over 18 som enda ikke har fått 1. vaksinedose kan de melde seg til vaksinering via Helseboka.
Har du spørsmål kan du sende e-post til  koronavaksinering@sortland.kommune.no.


Lørdag 28. august

1 ny smittet i Sortland lørdag 28. august.
Bekreftet 1 positiv til. Person er nærkontakt til en av de fire fra i går. Smittesporing pågår.

Koronatelefonen vil ikke være åpen i morgen, søndag.
Det vil bli utført testing søndag fra kl. 14.00.

Hvis du tenker at du har behov for test som nærkontakt, eller av annen årsak i tilknytning til utbruddene, kan du booke testtime selv i Helseboka.

Koronatelefonen 952 64 105 er åpen mandag kl. 08.30-13.00.

 

Fredag 27. august

Vi hadde i går kveld, fredag 27. august, fått meldt 4 nye positive PCR prøver fra Bodø. Vi ser ingen sammenheng med tidligere positive prøver og dette er en ny smitteklynge for oss.
Smittesporing pågår og det er omfattende arbeid.

Vi ber folk sjekke mobilene og besvare samtaler fra nummer de ikke kjenner til. Hvis du har et ubesvart anrop fra et ukjent nummer ber vi deg ringe tilbake. Det kan være smittesporingsteamet som prøver kontakte deg!

Smittesporingen vil ta tid, så hvis du tror du er nærkontakt, ber vi deg holde deg i ro i eget hjem.

Smitten brer seg fra flere hold. Alle bør tenke over hvor mye sosiale kontakt de har og antall nærkontakter man skaffer seg. Husk å holde avstand. Hvis du får symptomer ber vi deg selv-isolere deg og ta kontakt for test.

► Koronatelefonen 952 64 105 er åpen lørdag mellom kl. 11.00 -13.00

Det vil også være testing lørdag

Bestill koronatest

I forbindelsen med de siste 4 smittetilfellene har vi kartlagt bevegelsene.
Har du vært innom et av stedene her i nevnte tidsrom, OG har symptomer, ber vi deg ta kontakt for test:

  • Sortland Auto 19.-26. august alle dager kl. 08-16.00
  • Family Sports Club Sortland  21. august  kl. 11.30-13.00
  • Solstudio Drop In Sortland  23. august kl. 21.40 og ut kvelden

 

Positiv test på elev på videregående
Vi har fått bekreftet en positiv Covid-19 test, PCR, på en videregående elev. Det jobbes intenst for å få oversikt. Smittesporingskapasiteten er veldig belastet nå.

Nærkontaktene settes i smittekarantene slik vi kjenner det fra tidligere, det vil ikke bli brukt testing for å unnta elevene karantene da vi ikke har kapasitet.

Elever som er nærkontakt er sendt hjem fra skolen. De vil bli kontaktet av smittesporingsteamet, men som sagt kan dette ta tid på grunn av belastet kapasitet. Skolen har vært behjelpelig med å sende ut SMS.

Vi har også fått bekreftet med PCR den positive hurtigtesten fra onsdag.

Ingen videre positive tester på ungdomsskolen, så det ser lovende ut der akkurat nå.

MERK: Tirsdag 24. august mellom kl. 14.00-17.00, har det vært en smitteførende person innom Sortland Storsenter ved Norli, Miscela, Telenorkiosken, Bik Bok og Carlings.
De som har vært der i dette tidsrommet, og har symptomer, ber vi bestille seg en test.

Mette Røkenes
Kommuneoverlege 

 

 

Torsdag 26. august

Ingen nye positive PCR svar fra i går, 25. august.
Vi opplever godt samarbeid med alle disse flotte ungdommene som er berørte og er takknemlig for det. 
Minner om at også fullvaksinerte må være obs på symptomer og melde seg til test hvis så skulle være

Mette Røkenes
Kommuneoverlege 

 

Onsdag 25. august

Ny positiv hurtigtest av en symptomatisk person. Dette er en fullvaksinert person. Selv om man er fullvaksinert kan man bli smittet og smitte andre.

Dette har sammenheng med de 2 positive vi fikk tidligere i uka. Smittesporing er foretatt og det er et begrenset antall nærkontakter.

Prøvesvarene resten av uken vil gi oss en pekepinn på om vi klarer slå ned denne smitten.

Det har vært mye kø på koronatelefonen i det siste. Dette er i dag forsøkt løst med tastevalg, så forhåpentligvis blir det bedre heretter.

Så hold deg hjemme hvis du har symptomer og ta kontakt for test.

Mette Røkenes
Kommuneoverlege 

 

Onsdag 25. august 

De to positive hurtigtestene er bekreftet med positiv PCR svar

Vi opplever godt samarbeid med skole, elever, foresatte og andre berørte parter. Det var ingen positive hurtigtester tirsdag 24. august.

De som er satt i smittekarantene etter mandagens hurtigtestsvar og avtale om test på dag 7 skal forholde seg til dette. Ved spørsmål kan de ringe koronatelefonen og få veiledning.

Teststasjonen har opplevd at flere som har vært til test denne uken har vært på skole med symptomer som hodepine, lett snørr og halsvondt. Disse har blitt sendt hjem fra teststasjonen og ikke tilbake til skolen.

Dette har ført til at situasjonen nå er mer uoversiktlig. På bakgrunn av dette vil flere ungdomsskoleelever bli satt i smittekarantene og uten mulighet for å erstatte den med testing. Smittesporingsteamet jobber med dette nå, dette er tidkrevende arbeid.

Vi vil også teste flere for å få bedre oversikt igjen.
Det er veldig viktig at de generelle smittevernrådene som vi er blitt så godt kjent med under denne pandemien overholdes.

Personer med symptomer skal holde seg hjemme.

De vanligste symptomene på Covid-19 er: Vondt i halsen, forkjølelse, lett hoste, hodepine, sykdomsfølelse og muskelsmerter. Hvis du lurer på om du kan gå på jobb/skole er det fint om du tar kontakt med koronatelefonen for rådgivning.

Mette Røkenes
Kommuneoverlege

 

Tirsdag 24. august

Det har vært en mulig smitteførende person innom Miscela Kaffebar på Sortland Storsenter tirsdag 17. august mellom kl. 12.00-13.00.

Hvis du var der i dette tidsrommet, og har utviklet symptomer, ber vi deg ta kontakt for test. Dette har sammenheng med de positive hurtigtestene vi har informert om tidligere. Vil minne om at det er viktig å holde seg hjemme når man har symptomer og ta kontakt for test.

Innbyggerne i Sortland har vært veldig flinke til å teste seg gjennom pandemien og jeg  håper at de fortsetter denne innspurten også

 

Mandag 23. august

Ny positiv hurtigtest 23. august.
Denne personen har ikke symptomer, men ble testet da det er en nærkontakt til personen som testet positivt på hurtigtest 22. august.

Det er en relativt stor andel nærkontakter, mange unge mennesker. Det jobbes med smittesporing og å kontakte nærkontaktene.
Enkelte nærkontakter skal være i karantene og kan teste seg ut av karantene på dag 7 slik som vi kjenner karantenereglene fra tidligere.

Testing som erstatning for smittekarantene:
Det ble fra medio august innført testing i stedet for karantene for barn og unge som IKKE er husstandsmedlemmer eller andre nære nærkontakter. De er «øvrige nærkontakter», det vil si klassekompiser, lagkamerater, turvenner osv. Dette har vi nå tatt i bruk. Det testes regelmessig og dermed unngår de karantene.

VI jobber med informasjon til foreldrene om dette.  Dette med å teste for å unngå karantene vil gjelde barnehage, barnehage, ungdomsskole og videregående. Det er omfattende logistikk og organisering og vi jobber med å lage oss et system for dette. Som sagt vil vi komme med informasjon til foreldre og foresatte!

Hvis du var innom første etasje på Handelsparken på Sortland torsdag 19 august mellom klokken 17 og 17.30 ber vi deg følge med på eventuelle symptomer og ta kontakt for testing. Det har vært en smittsom person innom der i dette tidsrommet.

Mette Røkenes
Kommuneoverlege Sortland

 

Søndag 22. august

Den smittede er under 18 år. Smittesporing er startet og det blir gjennomført testing av nærkontakter i kveld og på mandag.

Det er nå nye regler for personer under 18 år som har vært i kontakt med en smittsom person. Nærkontakter som er under 18 år trenger ikke lenger å være i karantene, men følges i stedet opp med testing.

Smittesporing pågår nå i kveld, og vil fortsette i morgen. Det er foreløpig ukjent smittevei.


Hedda Mørch
Vikarierende smittevernlege Sortland