Endring i gyldighet for koronasertifikatet

1. februar 2022 vil fullvaksinasjon gi gyldig EU-koronasertifikat kun i 270 dager, fra siste dose. Gyldigheten forlenges uten begrensning med dose 3. 

Fullvaksinerte må etter 1. februar ta oppfriskningsdose dersom det er gått mer enn 270 (rundt 9 måneder) dager siden siste vaksinedose for å ha et fortsatt gyldig koronasertifikat. EU besluttet før jul å innføre endringen.

  • Dersom man har tatt eller tar oppfriskningsdose (dose 3) med vaksine vil gyldigheten forlenges uten begrensning.
  • For fullvaksinerte har EU også besluttet at påvist koronasykdom etter fullvaksinasjon ikke sidestilles med oppfriskningsdose.

Koronasertifikatet vil tilpasses fra 1. februar 2022

Oppfriskningsdose vil vises som «3 av 3» for de som er fullvaksinert med to doser, og «2 av 1» for de som ble regnet som fullvaksinert etter én dose av en vaksine på grunn av vaksinetypen eller gjennomgått covid-19.

Kilde: FHI