Endringer fra FHI i forhold til utvidet intervall mellom dose 1 og 2 mot Covid-19

Dette gjelder ikke de som allerede har fått 1 dose. De får neste dose som avtalt etter 6 uker.

Helse- og omsorgsdepartementet har etter råd fra Folkehelseinstituttet besluttet å utvide tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (BioNTech/Pfizer og Moderna) mot Covid-19.

Intervallet utvides fra 6 til 12 uker og vil sikre at flere får koronavaksine så tidlig som mulig.
Første dose gir svært god beskyttelse mot Covid-19, og ved å utvide doseintervallet med seks uker, vil flere få første dose tidligere.

Endringen fra 6 til 12 ukers intervall vil ikke ha tilbakevirkende kraft, heller ikke for de som allerede er vaksinert med første vaksinedose. Den nye endringen gjelder fra gruppe 8, men ikke de foregående gruppene 1-7.

Det blir derfor ingen endring i vaksinasjonstidspunkt for de som har fått booket vaksinasjonstime etter første dose.

Det at intervallet økes mellom dosene, basert på at det er god effekt opptil 12 uker etter dose 1, betyr ikke at vaksinerte kan droppe andre dose. Man er først optimalt og langvarig beskyttet når man har fått andre vaksinedose.

Utvidelse av intervallet mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner til inntil 12 uker gjelder som følger:

For personer under 65 år uten underliggende sykdommer, det vil si prioriteringsgruppe 8 og 9, samt 18- 44-åringer.

Utvider tidsintervallet mellom dose 1 og dose 2 - FHI