Feil med nødnettet

Feilen kan føre til at det til tider kan være vanskelig å komme gjennom på telefon til Vesterålen legevakt (116117)

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF), melder om feil med nødnettet i Vesterålen. Dette skyldes, i følge HDO, brudd i en sjøkabel.

Det arbeides nå med en omruting som en midlertidig løsning, inntil feilen blir permanent ordnet.

Feilen kan føre til at det til tider kan være vanskelig å komme gjennom på telefon til Vesterålen legevakt (116117).

Det vi har sett til nå er at brukere blir kastet ut av ringekøen/linjen blir brutt.

Vi ber om forståelse fra publikum og håper på en snarlig løsning.