Ferietid og vaksinering

Henvendelse og rådgivning om reisevaksinasjon gjøres til Maritim Helse eller til din fastlege.

Klikk for stort bilde

Maritim Helse
De fleste vaksiner finnes på lager. Rådgivning og vaksinering utføres ved samme fremmøte.
Gå inn på hjemmesiden for å bestille time for vaksinering, maritimhelse.no.

Besøksadresse:
Univi Bedriftshelsetjeneste
Rådhusgata 16, Sortland
3.etg (Skibsgården)

Du kan også kontakte fastlegen din for vaksinering.