Fikk full score på kjennskap og rett kompetanse

Egga Utvikling vant anbudet til Sortland kommune for rådgivning og prosjektledelse.

Kommuner i Norge har stadig høyere forventninger som tjenesteyter, samtidig som de økonomiske rammene blir strammere og strammere. Kommunene skal håndtere utfordringer knyttet til demografi, klima og økte forskjeller i levekår, ta i bruk ny teknologi og komme i mål med digitalisering. Dette har skapt behovet for en ny og mer proaktiv metode hvor administrasjonen, ansatte, politikere, innbyggere, næringsliv og nabokommuner jobber sammen for å løse utfordringer og skape nye muligheter. Populært kalt kommune 3.0 eller samskapningskommune.

- For å kunne være en samskapningskommune, trenger vi en leverandør med fingeren på pulsen i samfunnet. Egga Utvikling har bevist over tid at de har integritet og et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk. De har kunnskapen, økosystemforståelsen og kompetansen som skal til for å ta store prosjekter fra idé til finansiering, sier kommunedirektør Rita Johnsen.

Anbudet strekker seg over to år med opsjon på ytterligere to til. Rammeavtalen betyr at Egga skal ha funksjon som koblingsaktør, tilrettelegger, katalysator, utreder, rådgiver, sekretariat eller administrator, etc. - noe som kan oppsummeres til tverrfaglig rådgivning og prosjektledelse.

- Vi har ambisjoner om å være offensive i kunnskapsutvekslingen med aktører som har skapt løsninger som matcher våre behov og utfordringer. Vi må ha fokus på kvalitet i drift, men samtidig fart og retning for å skape morgendagens løsninger. Derfor er det viktig å bruke en aktør som Egga, sier Johnsen.

Med prosjektleder Julia Holm ved roret og et helt team med spesialrådgivere, prosjektledere og forretningsutviklere, er de allerede i gang med å løse utfordringer for Sortland kommune. De skal jobbe tett med næringssjef Viktor Johnsen og kommunedirektør Rita Johnsen. Næringsutvikling i en kommune eller region er avhengig av et samspill mellom mange parter på ulike nivå og i ulike sektorer, noe Egga fikk full score på i anbudsprosessen.

- Eggas kunnskap er en verktøykasse for næringslivet og det offentlige for å skape innovasjon, samarbeid, flere arbeidsplasser og øke verdiskapning i Lofoten og Vesterålen. Så vi er stolte og ydmyke over å vinne anbudet, og sultne på å vise hva vi kan få til når vi jobber godt ilag. Vi motiveres jo tross alt av at andre lykkes, sier daglig leder Marthe Hov Jacobsen.

På bilde fra venstre: Næringskonsulent Geir Breivik, næringssjef Viktor Johnsen, kommunedirektør Rita Johnsen, daglig leder i Egga Marthe Hov Jacobsen, prosjektleder Julia Holm, og prosjektmedarbeider Michelle Walberg.