Flomfare Vangpollen

Varme og hurtig tining har medført raskt økende vannstand i inntaksmagasinet til Vangpollen kraftstasjon, det er stor fare for ekstrem vannføring.

Klikk for stort bilde  

Pressemelding fra Vesterålskraft Produksjon - 27. mai 2020

Det er gått flere snøras over dammen og overløpet med den konsekvens at overløpet er tilstoppet i en bredde på anslagsvis 15-20 m og overhøyde 4-6 m.

Kraftstasjonen går for fullt, men klarer ikke å holde tritt med tilsiget.

Konsekvensen kan bli at RV822 i området ikke blir mulig å passere. (Se kart)

► Beredskapsmessig er det kontakt med Vegvesenet, NVE, Sortland kommune og Hadsel kommune - forholdene følges opp kontinuerlig.

► Det er ingen fare for skader/brudd på dammen. Det er "Snødemningen" på overløpet vi er redd vil demme opp magasinet inntil den brister.

► Situasjonen overvåkes kontinuerlig. Om det skulle komme til ei eventuell stenging av veien antas det en relativt kortvarig tidsperiode – anslagsvis 12 – 24 timer.

Klikk for stort bilde