Flyfotografering i Sortland

Kartverket organiserer flyfotografering av områdene Sortland, Strand, Sigerfjord, Liland og Maurnes i sommer.

 Klikk for stort bilde

 

I forbindelse med sommerens flyfotografering er det satt ut kontrollpunkter flere steder i kommunen. Disse punktene er merket med en hvitmalt firkant på 40x40 cm, som skal være synlig fra flyet. Disse merkene må ikke tildekkes, flyttes eller endres på.

Fotograferingen skjer som del av et samarbeidsprosjekt mellom kommuner i Nordland, Kartverket og andre statlige virksomheter. Hensikten med prosjektet er å innhente datagrunnlag for å oppdatere offentlige kart i tettbygde strøk. Oppdaterte kartdata vil bli tatt i bruk i løpet av første halvår 2020 og vil da være synlig i offentlig tilgjengelige kartløsninger som Kommunekart og Norgeskart på nett. De nye flybildene vil samtidig bli tilgjengelige i tjenesten Norge i bilder. Etter planen skal resten av kommunen – og hele Vesterålen – fotograferes sommeren 2020.

Fotograferingen i 2019 vil skje fra en flyhøyde på ca. 1800 meter og gjennomføres av et innleid firma.