Flytting av legekontor 24. august 2020

Søndre Frydenlund legesenter legges ned fra 24. august 2020.
Fra samme dato tas nytt legekontor på Rådhus II i bruk.

På grunn av flyttingen vil begge legekontorene ha redusert drift 20. og 21. august – kun akutthjelp.
21. august er Søndre Frydenlund legesenter helt stengt.

 

Klikk for stort bilde 

Sortland kommune skal drive begge legekontorene fra Rådhus II

Blåbyen legekontor ligger i 1. etg og vender ned mot Sortland sentrum. Inngang på forsiden ved Samfunnssalen.
Parkveien legekontor ligger i 2. etg med inngang fra Parkveien, og er det gamle legekontoret på Rådhuset.

Pasientene vil følge sine fastleger. Det vil imidlertid bli gjort noen justeringer av listelengde hos legene samt bli opprettet en ny hjemmel. Dette vil medføre at noen pasienter vil bli flyttet. Hvem som må bytte fastlege avgjøres med trekning. Flytting av pasienter vil skje litt senere på høsten. 
 

Legekontorene får nye telefonnummer:


Blåbyen legekontor: 952 64 060
► Parkveien legekontor: 952 64 020

 

Oversikt over leger og plassering

Blåbyen legekontor:
Kjetil Grjotheim
Christian Bjørnstrøm
Anne Gulborg Skei
Eva Bjørnsund
Grethe Bjørnsund
Sara Bentzen (permisjon fra 1.9. vikar Mali Kanstad)

Parkveien legekontor:
Olga Tipikina
Bianca Bremnes
Jonas Gieselmann Torsvik
Vegar Stien Hagen
Erik Bård Bråtveit
Christina Kvenseth
Martin Solvang Johnsen, begynner ca 1. november. (Karianne Knutsen til 1. september)
Stine Møkleby (ny hjemmel - begynner ca 1. november)

Ajour per 13. august 2020