Folkemøter kommunedelplan for fremtidig skolestruktur 2019-2034

På bakgrunn av vedtatt forslag til Planprogram for kommunedelplan for fremtidig skolestruktur 2019-2034, skal det holdes folkemøter i hver skolekrets i uke 38 og 39.

Kommunalsjef oppvekst, Erik Strand, vil i møtene redegjøre for innholdet i planprogrammet, samt videre arbeidet i prosessen frem mot «Kommunedelplan for skolestruktur 2019-2034».

Uke 38
Tidsrom: kl 19.00 – 20.30

Lamarka skole: mandag 17. september
Sortland barneskole: tirsdag 18. september
Sortland ungdomsskole: onsdag 19. september
Holand skole: torsdag 20. september

Uke 39
Tidsrom: kl 19.00 – 20.30

Maurnes skole: mandag 24. september
Strand skole: tirsdag 25. september
Sigerfjord skole: onsdag 26. september
Holmstad skole: torsdag 27. september

Alle er velkommen!