Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal etter kommuneloven § 14-3, fjerde ledd, offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyrets behandling. 

Kommunestyret skal behandle innstillingen 17.12.2020.

Formannskapets innstilling til vedtak

Se hele saken

 

Klikk for stort bilde