Fortau i Nordre Frydenlund allé

Arbeidene utføres i perioden mellom 24. oktober og 18. november i 2022.

Sortland kommune ber alle om å følge anvisninger og skilting på stedet, sette seg godt inn i trafikkavviklingen, samt å vise særs hensyn til myke trafikanter og anleggsarbeidere.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at det blir enveiskjøring fra Vesterålsgata ned til Strandgata i anleggsperioden.