Fortsatt stor skogbrannfare

Vi minner om at mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. 

Det er fortsatt stor skogbrannfare lokalt og vi ber alle om å være varsomme med bruk av ild og varme utendørs.

  • Lokalt stor gress- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.
  • Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. 

Du er selv ansvarlig

Ved bålbrenning, grilling med engangsgrill og lignende er det du selv som må vurdere faren ved å tenne ild. Det er alltid den som antenner ilden, som er ansvarlig for at det er trygt mens det brenner og at det er skikkelig slokket før man forlater stedet.

Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet.

Er du usikker på om du kan tenne opp ild, la heller være eller kontakt brannvesenet.

Bålforbud