Fortums VinnVind-midler i Sortland - søknadsfrist 1. mars

Nå kan du søke om støtte til sport-, kultur-, miljø-, og ungdomsaktiviteter i 
Sortland fra Fortums VinnVind-midler.

Fortums VinnVind-midler for 2021 er på til sammen kr 500 000.
Midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur,
aktiviteter for unge og miljøtiltak.
Søknadsfristen er 1. mars 2021.

Klikk for stort bilde 

Informasjon og søknadsskjema