Frivillige instruktører til treningsgruppe for seniorer

Vi søker etter personer som har interesse for, og lyst til å lede treningsgrupper for eldre. Målgruppen for treningen er eldre hjemmeboende med begynnende funksjonssvikt og ustøhet. Gruppene gjennomføres én gang per uke på dagtid og instruktørene vil primært få ansvar for én gruppe hver.

Potensielle instruktører vil få opplæring i form av et tredagers kurs, i tillegg til kurs i førstehjelp, og vil bli fulgt opp av fysioterapeuter i Sortland kommune.

Treningsgruppene er et ledd i satsningen på fallforebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre i Sortland.

Ved interesse, ta kontakt med Fysioterapitjenesten i Sortland kommune:

Eirin Skjøstad Lunke
Telefon 95 26 40 27

Christina B. Nørbech
Telefon 91 75 94 58 Sterk og stødig - Klikk for stort bilde