Fugleinfluensa

Døde fugler skal ikke kastes i restavfall. Du kan kontakte kommunen eller levere selv på RenoVest i Ramnflauget.

Om du finner døde fugler

Dersom du finner èn eller to døde fugler på eiendommen din, kan den/de legges i dobbel blank plastsekk (to sekker) og teipes godt igjen. Disse kan leveres til RenoVest i Ramnflauget. Sørg for å bruke hansker og vask hendene godt etterpå.
Ikke legg døde fugler i restavfall.

Du kan også kontake kommunen på telefon 952 64 050 om du finner døde fugler. Vi vil hente disse for destruering.

Meld fra til Mattilsynet dersom du observerer store ansamlinger med døde eller syke fugler. Mattilsynet ønsker oversikt over utbruddet, og i noen tilfeller er det aktuelt å ta prøver av døde fugler.

Se mer informasjon om varsling til Mattilsynet om døde fugler her.

Sortland kommune oppfordrer befolkningen til å være årvåken, og melde ifra hvis det gjøres noen mistenkelige funn.

Det er lite sannsynlig med smitte til, og mellom mennesker. Men som viktige føre-var tiltak:

  • Ikke kast døde fugler i restavfall
  • Ikke ta på døde eller det man mistenker kan være syke fugler. Ved observasjon av døde eller mistenkt syke fugler, kontakt Mattilsynet, telefon 22 40 00 00
  • Hvis det har vært kontakt med fugler eller avføring fra fugler er det viktig med grundig håndvask
  • Kontakt lege om man etter kontakt med fugler får influensalignende symptomer eller øyebetennelse
  • Holde, om mulig, hunder og katter vekk fra syke/døde fugler

Gjeldene råd fra Folkehelseinstituttet