Gatelys i deler av Vestmarka

Fra uke 42 til 47 skal Sortland kommune etablere nytt gatelysanlegg langs deler av Skytterveien, Idrettsveien og Oppslåttveien i Vestmarka. 

Klikk for stort bilde 

Gravearbeidene starter ved Vestmarka barnehage, og fortsetter opp Idrettsveien og Oppslåttveien,
deretter opp Skytterveien mot Nattmålsveien (se illustrasjon).

Det vil være mulig for gående/syklende å passere, men veibredden blir noe redusert.
Arbeidene utføres av El-Team og Bulldozer Maskinlag.

Klikk for stort bilde