Gledelige resultater i Elevundersøkelsen for Sortland

Færre elever enn på flere år melder nå at de de blir mobbet. 

Resultatene fra elevundersøkelsen 2022 er nå publisert. For Sortland kommune er det gledelig å lese at færre elever enn på mange år, nå melder at de blir mobbet. For 7. trinn er det en særlig positiv utvikling da tallet har vært urovekkende høyt de siste to årene. Derfor er det svært gledelig å lese at andelen som nå melder at de blir mobbet et nede i 7,8 %. Dette er også lavere enn nasjonalt der utviklingen har gått i motsatt, og negativ retning det siste året.


Også for 10. trinn er utviklingen positiv for Sortland med 7,9 %. Vi vet at dette ikke kommer av seg selv, men av fokusert, kunnskapsbasert og hardt arbeid hver eneste dag av de ansatte ved skolene. Og ikke minst har vi elever som aktivt inkluderer alle og passer på hverandre.

Hardt arbeid og riktig retning
Selv om tallene viser at vi går i riktig retning, er det viktig å presisere at vi ikke er fornøyd før hver eneste elev melder at de har et trygt og godt skolemiljø der de er inkludert og opplever at de er en betydningsfull del av fellesskapet. I et tett samarbeid med foresatte, vil skolene fortsette det gode arbeidet videre. Dette sier Mona Haugli, assisterende kommunalsjef oppvekst i Sortland.
 

Om Elevundersøkelsen

  • Nettbasert spørreundersøkelse der elever fra 5. trinn til vg3 får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
  • Gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med rette tiltak.
  • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig for andre trinn fra og med 5. trinn.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 8. november–20. desember 2022. Omtrent 460 000 elever svarte på undersøkelsen. Aldri før har så mange elever gjennomført Elevundersøkelsen.
  • Svarprosenten for alle trinn er på 86 prosent (andel som har fullført undersøkelsen i forhold til antall inviterte).
  • Spørsmål om følgende tema er obligatoriske på høsten: trivsel, motivasjon, arbeidsforhold og læring, hjem-skole-samarbeid, støtte fra lærer, vurdering for læring, medvirkning, regler på skolen, trygt miljø og rådgiving.

Her finner du utfyllende informasjon på Utdanningsdirektoratet sine sider.