Gratis å levere hageavfall

Reno-Vest tar i mot hageavfall i Ramnflauget. Der kan alle husholdningskunder levere hageavfall som lauv,  mose, kvist og greiner -  gratis!

Klikk for stort bilde

Fyll avfallet fra våronna i hagen din på hengeren og kjør det til Reno-Vest i Ramnflauget.  Du kan levere alt hageavfall, med unntak av store trær, røtter og staur, gratis.  Se Reno-Vest sin internettside for åpningstider. De har også langdag!

Kompostering
Du kan også kompostere hageavfallet på egen tomt.  Dette kan gjøres på flere måter, enten du vil bygge opp en kompostranke, eller kompostbinge eller du legger det i en haug i et hjørne av hagen, vil det om kort tid bli en ressurs for deg.  Du kan bruke jorda til hageplantingen neste vår - så slipper du å kjøpe sekkevis med jord.  

Tilfeldig dumping
Det du ikke bør gjøre er å dumpe det på tilfeldige ubebygde områder, slik at andre får problemer med det.  Vi ser ofte at hageavfall tømmes på kommunale friområder, lekeplasser og veiskråninger - noe som skjemmer området og er til stor irritasjon for de som bor i nærheten og får utsikt til slikt avfall. 

Ved å tømme hageavfall på tilfeldige steder, som ikke pleies, risikerer du også å spre hageplanter til naturen. Dette kan også være planter som er svartelista og som sprer seg lett og fortrenger stedegne planter.  Slikt avfall inneholder ofte også plast, betong og annet søppel, som vi heller ikke vil ha i naturen.

Bildet under er fra Skoleparken, der noen har tømt hageavfall langs stien fra Åsveien. Dette er svært skjemmende og ikke slik vi ønsker at friområdene våre skal være.
Klikk for stort bildeSkjemmende hageavfall

 

 

Reno-Vest