Gratis kurs i matematikk

For alle som vurderer å søke høyere utdanning med karakterkrav.

Sortland videregående skole tilbyr høsten 2023 gratis kurs i matematikk for alle som vurderer å søke på høyere utdanning, men som ikke har oppfylt karakterkravet i matematikk. Dette gjelder for eksempel opptakskrav til lærer- og sykepleierutdanning. Det er også mulig for andre som ønsker å forbedre matematikk-karakteren fra videregående å søke, selv om de ikke har umiddelbare planer om høyere utdanning.

Søknad og kontaktinfo

Matematikk-kurset er gratis, søknadsfristen er 25.august og oppstart vil bli i løpet av september. For å søke sender man en e-post med fullt navn, telefonnummer og e-postadresse til Amela Kavara (studieleder) amekav@vgs.nfk.no eller ved å ta kontakt på telefon 980 09 425. Det er ingen formelle opptakskrav, men kompetansebevis/vitnemål må tas med på første samling.

Kostnader

PC må kursdeltakerne ordne selv, og siden de skal opp til privatisteksamen, må de også dekke eksamensavgift på kr 1.251 (for fag som ikke er bestått tidligere), eller kr 2.503 (for fag som er bestått med karakter 2 eller høyere). Organisering Kurset organiseres med fysiske samlinger på Sortland videregående skole, med noe oppfølging via Teams. Studieplan med oversikt over innhold og samlingsdatoer settes opp sammen med studentene i den første samlingen. Samlingene vil bli på ettermiddag/kveldstid, muligens også helg slik at det skal være mulig å kombinere kurset med å være i jobb. Tilbakemelding på om søker har fått plass på kurset, og informasjon om første samling, blir sendt ut via mail i løpet av uke 35 (innen 1.september). Mer informasjon finner dere her.

Kontaktinformasjon Sortland VGS:
Amela Kavara, studieleder
e-post: amekav@vgs.nfk.no
Tlf: 980 09 425