Har du innspill til ny trafikksikkerhetsplan?

Sortland kommune skal rullere og lage ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2022-2025.

Har du innspill til planen?

Send disse innen 26. mars 2022 til:
postmottak@sortland.kommune.no

Merk e-posten med "Innspill trafikksikkerhetsplan"

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021